We create vision of your dreams in 3d and VR

Zmiany w Zespole RDV

Zmiany w Zespole RDV

Wrzesień 2017 jest miesiącem zmian w Real Dream Vision. Agata Sztyber i Michał Sławek przyłączyli się do RDV. Zespół zyskał olbrzymie wsparcie od strony architektonicznej, historycznej, artystycznej oraz na poziomie tworzenia storytelingu growego. Gorąco witam na pokładzie! W tym czasie z powodów osobistych Zespół opuścił Michał Rudnicki. Ze swojej strony bardzo dziękuję za dotychczasowy wkładWięcej oZmiany w Zespole RDV[…]