Real Dream Vision

Współpraca z artystami

Nasza pasja oraz zadania, których się podejmujemy, łączą nas ze światem sztuki. Na potrzeby realizacji projektu budujemy zespół, którego członkowie wyróżniają się kreatywnością oraz gotowością do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Zapraszamy do współpracy zarówno ośrodki akademickie jak i niezależnych twórców, profesjonalistów i artystów. Potrafimy łączyć nie tylko świat wirtualny z realnym, ale także potencjał ludzi
o różnorodnych zainteresowaniach i kompetencjach.

Mamy bezpośredni kontakt ze środowiskiem artystycznym dzięki współpracy z fundacją Galeria Przechodnia. Początkowo w ramach projektu a od 2018 roku w ramach fundacji - Galeria Przechodnia promuje sztukę, dając możliwość obcowania z nią w całkiem odmiennym kontekście - w miejskiej przestrzeni publicznej (skwery, parki)
czy w budynkach publicznych i wielofunkcyjnych (szpitale, biblioteki, biura). Sztuka wychodzi poza galerie i staje naprzeciw odbiorcy. Tak powstaje okazja obcowania ze sztuką na co dzień, w sposób nieplanowany i zaskakujący.

Agata Sztyber-Sławek hobbistycznie zajmuje się rysunkiem i malarstwem. W 2013 roku pokazała swoje prace
na wystawie “Panopticum” organizowanej przez Galerię Przechodnią. Od tamtej pory współpracuje z Galerią i należy do zarządu fundacji.
Ostatnio najbardziej angażuje się w cykliczny projekt “ART inSpire” współorganizowany przez myhive Warsaw Spire. Po raz pierwszy pełniła rolę kuratora wystawy malarstwa przy wystawach malarstwa, które odbyły się w ramach
2 i 3 edycji projektu ART inSpire.